FN verdensmål virksomheder

FN's verdensmål er en gave for virksomheder, som vil gøre en forskel. Verdensmålene er storytelling og branding for små virksomheder, som vil gøre en forskel.

Hvad er verdensmålenene?

Verdensmålenene blev offentliggjort i 2013, og de er en opfølger til FN’s Millenium Development Goals. Denne artikel handler om FN’s verdensmål for små virksomheder.

Herunder kan du se de 17 verdensmål, og under disse forsætter atiklen.

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Hvorfor er verdensmålene relevante for små virksomheder?

Verdensmålene er udarbejdet for at forene verden om at arbejde på de største udfordringer på jorden.

Verdensmålene er en invitation til alle virksomheder om at bruge målene i virksomheden og gøre sit bedste for at gøre verden bedre.

Verdensmålene er et værktøj, som du kan læne dig op ad til, og som du kan bruge i din kommunikation til dine kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Det kan være svært for en mindre virksomhed at forholde sig til at gøre verden til et bedre sted.

En lokal virksomhed kan gøre en stor forskel, men fordi at man “lokal”, så glemmer man måske, at “mange bække små” ender med at løse de store globale problemer.

Med verdensmålene, så har FN givet dig et værktøj til at komme igang, og hvor du kan hægte din strategi på verdensmålene.

Hvordan kan du arbejde med verdensmålene?

Verdensmålene er hovedsageligt udarbejdet til regeringer og større virksomheder og organisationer. Større organisationer har selvfølgelig flere ressourcer til at håndtere arbejdet med verdensmålene.

“Det er ikke størrelsen, men gørelsen.”

Manglen på ressourcer må dog ikke være din undskyldning for ikke at bruge verdensmålene.

Du skal blot tilpasse dig og tage en ting ad gangen.

Inden vi dykker mere ned i konkrete tilgange, så vil jeg gerne fokusere lidt på fordelene for din virksomhed ved at bruge verdensmålene.

Historien om din virksomhed

Verdensmålene giver dig en struktur, som tillader dig at sætte konkrete mål din virksomhed, som spiller ind en global agenda.

Du kan begynde at fortælle en ny historie om din virksomhed, som værende en del af noget større.

Du kan inspirere dine kunder.

Din virksomhed skal ikke være “perfekt” eller “hellig” for at sætte en vision i overensstemmelse med verdensmålene. I skal blot have ønsket om at gøre en forskel, og herefter sætte et mål, som I arbejder seriøst efter.

Din opgave bliver at fortælle om rejsen henimod, at I indfrier jeres målsætning. Det er historien, som er spændende for kunden, og som du kan bruge til at engagere dine kunder i en dialog om jeres virksomhed og services.

Branding og verdensmål

Du øger værdien af dit ry og rygte (“brand”), hvis du kan gøre en forskel med din virksomhed.

Verdensmålene kan give dig den struktur og det framework, som du skal bruge til at gå i en mere etisk bevidst retning med din virksomhed.

Det er ikke nemt at arbejde med verdensmålene, og derfor er der en barriere for at starte med arbejdet for dine konkurrenter.

Chancen for at dine konkurrenter vil begynde at arbejde med verdensmålene er lille, og derfor har du en chance for at positionere dig stærkt overfor dine kunder.

Sådan arbejder du med verdensmålene

Du har en idé om, at du gerne vil arbejde med verdensmålene i dine virksomhed - men hvordan kommer du i gang?

1) Start med at identificere hvorfor, at I ønsker at arbejde med verdensmålene. Det skal være et strategisk mål for virksomheden, fordi ellers kommer I ingen vegne med en målsætning.
2) Læs om verdensmålene, og undersøg hvilke verdensmål, som er relevante for jeres virksomhed.
3) Vælg et eller flere mål. I kan starte med et mål, og når I føler jer trygge ved dette, så kan I udvide med flere mål.
4) Sæt en målsætning for hvordan, at jeres virksomhed kan arbejde for de valgte verdensmål.
5) Definer hvilken indikator, som I ønsker at bruge for jeres målsætning.
6) Afklar jeres baseline dvs. hvor står I henne i dag i forhold til den målsætning, som I har sat?
7) Læg en plan for handlinger, som skal gennemføres for, at I opnår jeres målsætning.
8) Sørg for at målsætningen integreres i virksomheden, så både ledelsen og medarbejderne er engagerede.
9) Engagér jeres samarbejdspartnere i verdensmålene ved at indgå i partnerskaber, som også kan bidrage til innovation med nye ydelser og markeder.
10) Dokumtér arbejdet med verdensmålene, samt jeres resultater, som skal evalueres i forhold til jeres målsætning. Det er vigtigt at være åben om processen, så verdensmålene ikke udvandes.
11) Kom ud med jeres budskab og fortæl om jeres arbejde på jeres hjemmeside, sociale medier, lav PR, events og kampagner.

 Sådan arbejder du med verdensmålene

 1. Start med at identificere hvorfor, at I ønsker at arbejde med verdensmålene. Det skal være et strategisk mål for virksomheden, fordi ellers kommer I ingen vegne med en målsætning.
 2. Læs om verdensmålene, og undersøg hvilke verdensmål, som er relevante for jeres virksomhed.
 3. Vælg et eller flere mål. I kan starte med et mål, og når I føler jer trygge ved dette, så kan I udvide med flere mål.
 4. Sæt en målsætning for hvordan, at jeres virksomhed kan arbejde for de valgte verdensmål.
 5. Definer hvilken indikator, som I ønsker at bruge for jeres målsætning.
 6. Afklar jeres baseline dvs. hvor står I henne i dag i forhold til den målsætning, som I har sat?
 7. Læg en plan for handlinger, som skal gennemføres for, at I opnår jeres målsætning.
 8. Sørg for at målsætningen integreres i virksomheden, så både ledelsen og medarbejderne er engagerede.
 9. Engagér omverdenen i verdensmålene ved at indgå i partnerskaber, som også kan bidrage til innovation med nye ydelser og markeder.
 10. Dokumtér arbejdet med verdensmålene, samt jeres resultater, som skal evalueres i forhold til jeres målsætning. Det er vigtigt at være åben om processen, så verdensmålene ikke udvandes.
 11. Kom ud med jeres budskab og fortæl om jeres arbejde på jeres hjemmeside, sociale medier, lav PR, events og kampagner.

Hvis I arbejder rigtigt med verdensmålene, så bidrager I til at gøre verden til et bedre sted. Det fortjener, at I kommunikerer jeres arbejde, så budskabet spedes.